17-07-2018

BỘ LAO ĐÔNG-THƯƠNG BINH & XÃ HỘI

TRƯỜNG ĐHSP KỸ THUẬT VINH 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

MỨC ĐIỂM ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO CÁC NGÀNH

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2018

(Ban hành kèm theo Quyết định số 368/QĐ-ĐHSPKTV ngày 12/7/2018)

STT

Mã ngành

Tên ngành

Tổ hợp xét tuyển

Điểm xét tuyển theo kết quả học tập THPT

Điểm xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia

1

7480201

Công nghệ thông tin

A00, A01, B00, D01

18

14

2

7510301

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

A00, A01, B00, D01

18

14

3

7510302

Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông

A00, A01, B00, D01

18

14

4

7510205

Công nghệ kỹ thuật ôtô

A00, A01, B00, D01

18

14

5

7140246

Sư phạm công nghệ

A00, A01, B00, D01

21

17

6

7510303

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

A00, A01, B00, D01

18

14

7

7510202

Công nghệ chế tạo máy

A00, A01, B00, D01

18

13.5

8

7510201

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

A00, A01, B00, D01

18

13.5

9

7480108

Công nghệ kỹ thuật máy tính

A00, A01, B00, D01

18

13.5

10

7340301

Kế toán

A00, A01, B00, D01

18

13.5

11

7340101

Quản trị kinh doanh

A00, A01, B00, D01

18

13.5

12

7340404

Quản trị nhân lực

A00, A01, B00, D01

18

13.5

      Ghi chú: Tổ hợp A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Anh), D01 (Toán, Văn, Anh), B00 (Toán, Hóa, Sinh)

 

           

TM.HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

 

HIỆU TRƯỞNG

PGS.TS. Hoàng Thị Minh Phương

Tin tuyển sinh

Thông tin tuyển dụng

Danh mục ngành nghề

Khoa Công nghệ Thông tin - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh...

Nghiên cứu khoa học

Tối 31/5/2018, tại trường Đại học Công nghiệp Vinh, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ trao giải cuộc thi "Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo" năm 2018....

Top