15-08-2018

BỘ LAO ĐỘNG - TB & XH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH

Số:       /TB-ĐHSPKTV

Nghệ An,  ngày       tháng       năm 2018

 

THÔNG BÁO

TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2018

(Bổ sung đợt 1)

 

 

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ đại học chính quy năm 2018 bổ sung đợt 1 như sau:

1. Đối tượng tuyển sinh:

Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

2. Phạm vi tuyển sinh:    

          Tuyển sinh trong cả nước.

3. Phương thức tuyển sinh:

          Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh thực hiện theo hai phương thức tuyển sinh sau:

3.1. Xét tuyển theo phương thức sử dụng kết quả kỳ thi THPT Quốc gia:

          Tất cả các thí sinh đạt kết quả tại kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 cao hơn hoặc bằng ngưỡng đảm bảo chất lượng do Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh quy định đối với các tổ hợp môn xét tuyển đủ điều kiện nộp hồ sơ vào Nhà trường. Cụ thể:

STT

Mã ngành

Tên ngành

Tổ hợp xét tuyển

Điểm xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia

1

7480201

Công nghệ thông tin

A00, A01, B00, D01

14

2

7510301

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

A00, A01, B00, D01

14

3

7510302

Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông

A00, A01, B00, D01

14

4

7510205

Công nghệ kỹ thuật ôtô

A00, A01, B00, D01

14

5

7140246

Sư phạm công nghệ

A00, A01, B00, D01

17

6

7510303

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

A00, A01, B00, D01

14

7

7510202

Công nghệ chế tạo máy

A00, A01, B00, D01

13.5

8

7510201

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

A00, A01, B00, D01

13.5

9

7480108

Công nghệ kỹ thuật máy tính

A00, A01, B00, D01

13.5

10

7340301

Kế toán

A00, A01, B00, D01

13.5

11

7340101

Quản trị kinh doanh

A00, A01, B00, D01

13.5

12

7340404

Quản trị nhân lực

A00, A01, B00, D01

13.5

 

3.2. Xét tuyển theo phương thức xét học bạ THPT:

          Xét tuyển theo hai hình thức xét tuyển sau:

- Điểm trung bình 5 học kỳ (Học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 10; Học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 11; Học kỳ 1 lớp 12) theo tổ hợp môn xét tuyển đạt 6.0 điểm trở lên.

- Điểm trung bình trong quá trình học tập năm lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển đạt 6.0 điểm trở lên.

Nhà trường xét tuyển theo ngành; cùng một ngành đăng ký xét tuyển, các tổ hợp môn xét tuyển được xét ngang nhau;

Xét tuyển theo điểm xét tuyển của thí sinh đăng ký từ cao xuống thấp cho đến khi hết chỉ tiêu. Nếu các thí sinh có điểm xét tuyển giống nhau thì thí sinh có điểm Toán lớn hơn sẽ được ưu tiên trúng tuyển.

Thí sinh không trúng tuyển ngành mình đã đăng ký, được xét tuyển vào các ngành khác hoặc hệ đào tạo khác mà thí sinh đã đăng ký trong hồ sơ xét tuyển (theo thứ tự ưu tiên).

4. Thông tin về ngành đào tạo/ chỉ tiêu/ tổ hợp môn xét tuyển:

TT

Ngành đào tạo

Mã ngành

Dự kiến chỉ tiêu

Tổ hợp môn xét tuyển

Theo KQ thi THPT QG

Theo Phương thức xét Học bạ THPT

1

Công nghệ kỹ thuật ô tô

7510205

25

30

Toán, Vật lý, Hóa học (A00)

Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01)

Toán, Hóa học, Sinh học (B00)

Toán, Văn, Tiếng Anh (D01)

2

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

7510301

20

25

3

Công nghệ chế tạo máy

7510202

20

20

4

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

7510201

20

20

5

Công nghệ thông tin

7480201

20

25

6

Công nghệ kỹ thuật máy tính

7480108

10

20

7

Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông

7510302

10

20

8

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

7510303

20

25

9

Kế toán

7340301

10

20

10

Quản trị kinh doanh

7340101

15

20

11

Quản trị nhân lực

7340404

10

20

12

Sư phạm kỹ công nghệ

7140214

10

20

5. Thủ tục nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển:

5.1. Hồ sơ đăng ký xét tuyển dành cho đối tượng xét theo kết quả thi THPT Quốc gia:

- Giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia, bản gốc (có đóng dấu đỏ) của cụm thi do các sở GD&ĐT chủ trì;

- Lệ phí xét tuyển: Theo quy chế của Bộ GD&ĐT.

5.2. Hồ sơ đăng ký xét tuyển dành cho đối tượng xét tuyển theo học bạ THPT:

- Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu, có thể tải từ Website: tuyensinh.vuted.edu.vn);

-  Học bạ THPT (phô tô công chứng);

- Bằng tốt nghiệp hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (bản phô tô công chứng);

- 01 Phong bì ghi rõ họ tên, số điện thoại, địa chỉ của người nhận;

-  Lệ phí xét tuyển: 30.000đồng/hồ sơ.

6. Địa điểm nhận hồ sơ:

- Bộ phận Tuyển sinh, Phòng 105, dãy nhà A1- Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh, số 117, Đường Nguyễn Viết Xuân-Phường Hưng Dũng-TP Vinh-Nghệ An, Điện thoại: 02383833.002, Di động: 0979.681.724, Website: tuyensinh.vuted.edu.vn.

- Các thí sinh ở xa có thể gửi hồ sơ xét tuyển (kèm theo lệ phí xét tuyển) theo hình thức chuyển phát nhanh tới địa chỉ trên.

7. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 12/8/2018 đến 17h00 ngày 22/08/2018

 

Nơi nhận:

- Bộ GD&ĐT (để báo cáo);

- Bộ LĐTB&XH (để báo cáo);

- Ban giám hiệu (để chỉ đạo);

- Các đơn vị trong toàn trường;

- Trang Web Nhà trường;

- Lưu: VT, ĐT.

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

 

 

TS. Phạm Hữu Truyền

 

 

 

 

 

Tin tuyển sinh

Thông tin tuyển dụng

Danh mục ngành nghề

Khoa Công nghệ Thông tin - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh...

Nghiên cứu khoa học

Tối 31/5/2018, tại trường Đại học Công nghiệp Vinh, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ trao giải cuộc thi "Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo" năm 2018....

Top